Budova A


Jedná se o objekt, který plní dvě funkce. V 1. N. P. je umístěn provoz STK (vč. emisí), který má oddělený provoz od dalších podlaží , ve kterých jsou umístěny administrativní plochy vč. zázemí. Hlavní hmotu tvoří hranol, který je v 1. N. P. rozšířen o vjezdy a přístřešky STK. Důsledné je oddělení provozů STK od celého areálu (tj. ostatních v objektech).


Budova je řešena jako čtyřpodlažní s venkovním parkovištěm, které je umístěno kolmo na příjezdovou komunikaci v severní části objektu. Vjezd do STK je ze SV strany. Pro zákazníky je určen vchod ze severní strany. Do administrativních podlaží je přístup pomocí tříramenného schodiště s výtahem, který je umístěn v prostoru schodiště. V každém z těchto tří podlaží je umístěno sociální zařízení a zasedací místnosti s kuchyňkou. Kanceláře jsou propojeny společnou chodbou. Budova má plochou střechu, vrchní vrstva střechy je tvořena kačírkem.Budova A
Zastavěná plocha638 m2
Obestavěný prostor10356 m3
Součet užit. ploch schodiště + výtahy + soc.zařízení292 m2
Užitná plocha administrativiních1124 m2
Užitná plocha STK634 m2
Užitná plocha venkovních stání525 m2


2. NP
2. NP


Severní pohled
Severní pohled


© 2009 B.D.Q.