Budova B a C


Budovy mají v přízemí navrženy vzorkovny (prostory pro možnost prezentace prodávaných výrobků a služeb), v dalších dvou patrech je řešeno administrativní využití. Vzorkovny v objektu jsou určeny pro zboží nepotravinářského charakteru, nábytek, vybavení kanceláří, lehký elektromateriál, elektrospotřebiče, koberce, textil obecně, malou mechanizaci, sportovní potřeby a vybavení sportovních zařízení, výpočetní techniku, atd., atd.


Budova B

Objekt je tvořen dvěma budovami, které jsou spojeny v 1. N. P. místností vzorkovny. Budova je řešena jako třípodlažní s venkovním parkovištěm, které je umístěno kolmo na příjezdovou komunikaci v severní části objektu. Vjezd pro zásobování do budovy je z jižní strany. Z těchto stran jsou i vchody pro zaměstnance. Pro zákazníky jsou určeny vchody ze severní strany. V této části je prosklená výloha.


V 1.nadzemním podlaží jsou vzorkovny, zásobovací plocha a sociální zařízení pro zaměstnance. Další dvě nadzemní podlaží jsou administrativní plochy v obou částech budovy. Do těchto podlaží je přístup vždy pomocí tříramenného schodiště a výtahem, který je umístěn v prostoru schodiště. V každém z těchto dvou podlaží je umístěno sociální zařízení a zasedací místnosti s kuchyňkou. Kanceláře jsou propojeny společnou chodbou.Budova B
Zastavěná plocha1564 m2
Obestavěný prostor20098 m3
Součet užit. ploch schodiště + výtahy + soc.zařízení375 m2
Užitná plocha vzorkovny1203 m2
Užitná plocha administrativiních ploch2101 m2
Užitná plocha venkovních stání1125 m2


Přízemí
Přízemí


Jižní pohled
Jižní pohled


Budova C

Budova je řešena jako třípodlažní s venkovním parkovištěm. Vjezd pro zásobování do budovy je ze severní strany a z jižní strany z areálové komunikace.


Z těchto stran jsou i vchody pro zaměstnance. Pro zákazníky je určeno šest vchodů ze západní strany, kolem kterých je prosklená výloha. V 1. nadzemním podlaží je vzorkovna, zásobovací plocha a sociální zařízení pro zaměstnance. Další dvě nadzemní podlaží jsou administrativní plochy. Do těchto podlaží je přístup pomocí tříramenného schodiště a výtahem, který je umístěn v prostoru schodiště. V každém z těchto dvou pater je deset kanceláří se společnou chodbou. Sociální zařízení jsou přístupná ze společné chodby a jsou umístěna vedle schodiště s výtahem.Budova C
Zastavěná plocha931 m2
Obestavěný prostor11823 m3
Součet užit. ploch schodiště + výtahy + soc.zařízení216 m2
Užitná plocha vzorkovny658 m2
Užitná plocha administrativiních ploch1234 m2
Užitná plocha venkovních stání267 m2


1. NP
1. NP


Západní pohled
Západní pohled


© 2009 B.D.Q.