Budova E


Uprostřed areálu je navržen nový halový objekt budovy E – hala, která bude realizována ve 4 etapách, jako centrální budova celého obchodního a distribučního centra s obslužnou komunikací.


Budova E - Hala bude sloužit zejména k pronájmu prostorů pro:

Hala E má tvar obdélníku s odskočením v JV části. Základní modulový systém byl stanoven na 6 x 8 m a plošný modul tedy je cca 48 m2. Navržená dispozice umožňuje upravit plochu pronajímatelného prostoru v násobcích modulu tj. 48 m2. Rozdělení budovy do jednotlivých etap umožňuje nejprve výstavbu 1.etapy, která má půdorysný rozměr 78 x 36 m. Stavba 1.etapy haly bude uzavřena po obvodu pláštěm a je členěna na jednotlivé úseky – 1, 2 a 3 které mají plochu cca 384 m2, úsek 4, 5 a 6 má plochu cca 576 m2. V severní části a západní části jsou umístěny provozně administrativní vestavky, které jsou komunikačně propojeny vertikálně prefabrikovaným schodištěm. V této části je i zázemí pro zaměstnance. Světlá výška haly je 8 m, nosnost podlahy 5 t/m2. Nosné sloupy jsou rozmístěny v pravidelných rozestupech 16 x 12 m.Hala E 1.etapaHala E celkem
Zastavěná plocha295215691 m2
Obestavěný prostor35424188292 m3
Součet užit. ploch schodiště + výtahy + soc.zařízení2041530 m2
Užitná plocha vzorkovny3291217 m2
Užitná plocha skladů236713257m2
Užitná plocha administrativiních2611134 m2
Užitná plocha venkovních stání100410 m2


Půdorys – 1. NP
Půdorys – 1. NP


Půdorys – 2. NP
Půdorys – 2. NP


Podélný řez
Podélný řez


Severní pohled
Severní pohled


© 2009 B.D.Q.