Regionální informace


Pardubická oblast - silné stránky:


Pardubická oblast - příležitosti:


Pardubice jsou městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí Hradecko-pardubické aglomerace.


Ke dni 31.12.2006 žilo ve městě Pardubice 88 559 trvale bydlících obyvatel, z toho 48,03% mužů a 51,97% žen. Tento počet řadí Pardubice na 10.místo v České republice v pořadí měst.regionální informace
Pardubický kraj – dálnice a rychlostní silnice

© 2009 B.D.Q.