Budova D


Má v přízemí navrženy obchodní prostory (prostory pro prodej) a parkoviště, v dalších dvou patrech je administrativní využití. Obchodní prostory v objektu jsou určeny pro zboží nepotravinářského charakteru, nábytek, vybavení kanceláří, lehký elektromateriál, elektrospotřebiče, koberce, textil obecně, malou mechanizaci, sportovní potřeby a vybavení sportovních zařízení, výpočetní techniku a další nepotravinářské zboží a výrobky.


Jedná se o třípodlažní obchodně administrativní budovu. V 1.nadzemním podlaží jsou umístěny obchodní prostory, komunikační jádro do vyšších podlaží a parkovací stání.


Vchody pro zaměstnance jsou v jádru budovy jednak z vně ze severní strany a z parkoviště v 1. N. P.. Vstupy pro zákazníky jsou ze severní a západní strany. V dalších dvou patrech jsou administrativní plochy s kancelářemi komunikačně spojenými jednou podélnou chodbou, do které je přístup pomocí dvouramenného schodiště a výtahu. Sociální zařízení jsou v těchto dvou patrech umístěna naproti schodišti a výtahu a jsou přístupná z chodby.Budova D
Zastavěná plocha773 m2
Obestavěný prostor10173 m3
Součet užit. ploch schodiště + výtahy + soc.zařízení206 m2
Užitná plocha obchodní plochy337 m2
Užitná plocha administrativiních ploch1103 m2
Užitná plocha venkovních stání342 m2
Užitná plocha stání pod objekty255 m2


2. NP a 3. NP
2. NP a 3. NP


Jižní pohled
Jižní pohled


© 2009 B.D.Q.